تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی
روزمنو، محبوب ترین انجمن آشپزی و شیرینی پزی ایرانی

برگشت   روزمنو، محبوب ترین انجمن آشپزی و شیرینی پزی ایرانی > روانشناسی و مشاوره > کتاب های روانشناسی

User Tag List

پاسخ
 
امکانات حالات نمایش
قدیمی 2016-07-17, 07:05 PM   #1
yekirani
کاربر جدید
 
تاریخ عضویت: Jul 2016
ارسالها: 1
تشکر کرده : 0
تشکر شده 0 بار در 0 پست
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
yekirani در آغاز راه است
پیشفرض چگونه روی یک موضوع تمرکز کنیم؟

مقدمه
افکار بی شمار، تمایلات و برداشت ھای حسی، در ھر دقیقه از روز و شب از طریق ذھن
عبور می کنند و توجه ما را به سمت خود جلب می کنند، این افکار ذھن ما را به ھر
سویی می کشند و تقریبا تمرکز را غیر ممکن می سازند، ھنگامی که ما سعی
می کنیم بر روی افکار، موضوع و یا فعالیت خاصی تمرکز کنیم. ذھن ما تمایل به انحراف
به سمت مسائل دیگر دارد و ھنگامی که تمرکز وجود ندارد، یک کار که تنھا نیاز به چند
دقیقه برای به انجام رساندن دارد ، می تواند بسیار طول بکشد. ذھن یک ابزار عالی
است، اما نیاز به نظم دارد ، درست مثل یک پروانه که مدام از یک گل به دیگری پرواز
می کند، ذھن نیز ھرگز برای بیش از لحظه ای کوتاه نمی ایستد.
اگر ذھن شما در جایی که نمی خواھید سرگردان شود، چگونه می توانید برنامه ھای
خود را اجرا و به ھدف ھای خو دست پیدا کنید؟
بسیاری از عوامل منحرف کننده در تمام ساعت شبانه روز در محیط وجود دارد، که توجه
ما را جلب می کنند و زمان ما را اشغال می کنند. برنامه ھای تلویزیون، روزنامه ھا، برنامه
ھای رادیویی، موسیقی، اشکال مختلف سرگرمی، تبلیغات، تلفن ھای ھمراه، اسباب
بازی ھا، سر و صدا، مردم در اطراف ما، و بسیاری از چیزھای دیگر که به طور مداوم
ذھن ما را مشغول می کنند و اغلب باعث استرس و تخلیه انرژی ما می شوند.
این عوامل انبوه موجود در محیط اجازه متمرکز کردن ذھن را به ما نمی دھند. آنھا ذھن
رادر حالت بی قراری و تشویش نگه می دارند و باعث می شوند تمرکز بر ھر چیزی در
طول زمان تقریبا غیر ممکن شود. ھمه این ھا باعث می شود دامنه توجه نسبتاً کوتاه
شود و به توانایی تمرکز بر کار، مطالعات، روابط، وظایف و ھر چیز دیگری در زندگی
آسیب برساند.
قدرت تمرکز


توانایی تمرکز ذھن، برای موفقیت در ھر حوزه ای از زندگی ضروری است. تمرکز در محل
کار و در خانه، در مدرسه و در دانشگاه، در ورزش و در کسب و کار مھم است.
تمرکز برای دستیابی به اھداف و تکمیل وظایف، و برای بھبود وضع خود و مراقبه بسیار
اھمیت دارد..
ھنگامی که تمرکز خود را قوی کنید، می توانید توجه خود را بر روی ھر آنچه که قصد
انجام آن را دارید، متمرکز کنید. در اختیار داشتن این توانایی باعث می شود شما کارآمد
تر باشید، و موجب صرفه جویی در وقت و انرژی شما می شود. وقتی ذھن متمرکز
است، حواس پنجگانه و ادراک ذھنی بسیار ھوشیارتر می شوند و شما زیرکانه تر فکر
می کنید.
تمرکز، حافظه، حواس پنج گانه و تمام قوای ذھنی شما را تقویت می کند. این به معنی
بھره وری بیشتر و اشتباھات و خطاھای کمتر است. تمرکز یکی از مھم ترین
مھارت ھایی است که ھر کس باید آن را داشته باشد. با این حال، تعداد کمی از مردم
می دانند که چگونه آن را تقویت کنند و تعداد کمتری ھم، گام ھای جدی برای رسیدن
به آن برداشته اند.
من این کتاب را به منظور اصلاح این وضعیت نوشتم. شما در این کتاب دستورالعمل و
مشاوره ھای روشن و دقیقی را می یابید که ھر کس می تواند آن را درک و دنبال کند.
این یک کتاب در مورد آموزش روش ھای عجیب و یا حقه ھای ذھنی نیست. ھدف
کتاب، کمک به شما برای تقویت تمرکز و بھبود توانایی شما برای فعال کردن نیروھای
درونی است. و به شما یاد می دھد چگونه بر افکار خود تسلط یابید.
من توصیه می کنم که ھمه تمرینات را انجام دھید.تنھا در این صورت است که شاھد
بھبود و افزایش توانایی ھای خود برای تمرکز کردن خواھید بود، حتی اگر فقط اولین
سری از تمرینات را انجام دھید.باز ھم نتیجه آن را در زندگی احساس خواھید کرد. لطفا


تمرینات ارائه شده را بدون پرش از ھر یک از آنھا انجام دھید. روند تمرینات از ساده به
دشوار است. و در جھتی مرتب شده است که شما را قادر به پیشرفت تدریجی و به
طور پیوسته سازد، کتاب را بخوانید، دستورالعمل ھا را دنبال کنید و تمرینات را انجام
دھید. به یاد داشته باشید، توسعه تمرکز، فرآیندی تدریجی است. که نیاز به زمان، کار و
درجه خاصی از تلاش دارد، درست مثل توسعه ھر مھارت و توانایی دیگری.
فصل 1 – قدرت تمرکز
تمرکز چیست؟
تمرکز، توانایی جلب توجه بر روی یک فکر، موضوع، و یا فعالیت است، در حالی که افکار
نامربوط، سر و صدا و حواس پرتی نادیده گرفته شوند.
تمرکز، کانون توجه بر یک چیز ،برای زمان مشخصی را حفظ می کند. این قدرتی است
که شما را در مسیر رسیدن به اھدف نگه می دارد و به شما در جلوگیری از حواس
پرتی و تغییر مسیر کمک می کند. مانند یک نورافکن، تمرکز بر روی یک فکر واحد یا
شی، با برجسته کردن آن، و قرار دادن آن در مرکز توجه، مسیر شما را روشن می کند.و
این کمک می کند شما بطور کارآمد ھمه چیزھایی را که بر روی آنھا تمرکز کرده اید را
ببینید، درک کنید و مدیریت کنید. این مھارت در تمام جنبه ھای زندگی مفید است. با
این حال، بسیاری از مردم نمی توانند تمرکز خود را برای بیش از یک دوره کوتاه از زمان
حفظ کنند.
اگر شما می توانستید آنچه درون ذھن مردم می گذرد را مشاھده کنید،می توانستید
ببینید که ذھن آنھا چقدر بی قرار است و ھمیشه در حال حرکت به این سو و آن سو
است و قادر به ماندن در یک مکان برای بیش از لحظه ای کوتاه نیست. ذھن به طور
مداوم از یک فکر به دیگری میپرد. این عادت ذھن، به شما اجازه نمی دھد تمرکز و توجه


خود را بر روی کاری که می خواھید انجام دھید، متمرکز کنید، در نتیجه زمان و انرژی به
ھدر رفته و بھره وری به شدت کاھش پیدا می کند و ھمین عامل باعث می شود اغلب
کاری را که شروع کرده اید به پایان نرسانید.
بادھای شدید ایجاد کننده امواج در سطح اقیانوس را تصور کنید که باعث ایجاد طوفان
می شوند. زمانی که افکار ما بی وقفه در حال رفت و آمد ھستند نیز ھمین اتفاق می
افتد. افکار نیز مانند باد، باعث ناآرامی و طوفان در ذھن می شوند. این وضعیت مخالف با
تمرکز و آرامش درونی است.
تقویت و توسعه تمرکز این وضعیت را درمان می کند. این امر مستلزم آموزش ذھن
است، ھمانطور که قدرت فیزیکی نیاز به آموزش ھای فیزیکی دارد.
تمرکز اغلب، به غلط با تلاش و فشار فیزیکی اشتباه گرفته می شود. اگر شما به
کسی که در تلاش برای تمرکز است نگاه کنید، خواھید دید که او بدن و عضلات خود را
سفت می کند، مشت را گره می کند و مقدار زیادی فشار فیزیکی و روانی به خود وارد
می کند. این کار کاملا غیر ضروری است و به تمرکز کمکی نمی کند. چنین رفتاری
درست در جھت عکس فرآیند تمرکز است و ذھن و بدن را خسته می کند. تمرکز یک
فعالیت ذھنی است، و زمانی به دست می آید که بدن در آرامش باشد.
خلاصه:
تمرکز، توانایی تثبیت ذھن و توجه بر روی یک فکر ، موضوع یا شی واحد ، و در عین حال
چشم پوشی از ھر فکر و احساس و تصور دیگر است. ھنگامی که شما بتوانید این کار
را انجام دھید، می توانید بی قراری کمتری داشته باشید و آرامش و قدرت درونی را
تجربه کنید.


قدم زدن در پارک
جیم در حال عبور از یک پارک بود. او داشت به سمت محل کار خود می رفت. این فقط
یک پیاده روی بیست دقیقه ای بود. ناگھان چشم جیم به یک گل زیبا افتاد.او به آن گل
نزدیک شد و برای مدتی در کنار آن ایستاد،به آن نگاه کرد و آن را بویید.
بعد از مدت کمی، جیم به راه خود ادامه داد، اما فقط بعد از چند قدم در یک دکه روزنامه
فروشی، یک روزنامه با تیتری جالب را دید. او نمی توانست در برابر برداشتن روزنامه و
خواندن مقاله مقاومت کند. این کار برای چند دقیقه به طول انجامید، تا زمانی که جیم
متوجه شد که بیش از حد زمان صرف کرده است و اگر می خواھد به موقع به محل کار
خود برسد،باید عجله کند.
او روزنامه را در یک سطل زباله انداخت، و شروع به دویدن به سمت محل کار خود کرد،
ھنوز بیش از بیست قدم برنداشته بودکه آواز پرنده ای را روی یکی از درختان در چند
متری خود شنید. او نمی توانست در برابر کنجکاوی خود مقاومت کند، و به سمت
درختی رفت، که پرنده در آن آواز می خواند.
جیم بر روی زمین نشست و مجذوب آواز پرنده شد و از گذشت زمان غافل شد، تا
زمانی که پرنده با پرواز از او دور شد. جیم به راه خود بازگشت، و به راه رفتن ادامه داد.
پس از حدوداً یک دقیقه، یکی از دوستان خود را دید که به سمت او می آمد. آنھا از
یکدیگر استقبال کردند و شروع به گفتگو کردند. ناگھان، پس از چند دقیقه، جیم به یاد
آورد که الان باید در محل کار خود باشد، و اگر عجله نمی کرد، کارش دیر می شد. او
دوست خود را ترک کرد و به سرعت شروع به راه رفتن کرد. این پایان “ماجراھای” جیم
در مسیر خود به سمت محل کار نبود. او مجبور به چند توقف برای نوشیدن آب، برای


استراحت و صحبت با کسی بود که آدرس یک فروشگاه را از او می پرسید، و وقتی به
محل کارش رسید بسیار خسته و مضطرب بود.
چرا من این داستان را برای شما تعریف کردم؟ برای اینکه به شما نشان دھم که چه
اتفاقی می افتد زمانیکه شما نیاز دارید بر ذھن خود برای کار، خواندن کتاب، مطالعه،
نوشتن نامه، و یا انجام ھر چیز دیگری که نیاز به توجه شما دارد تمرکز کنید، اما قادر به
انجام این کار نباشید. ذھن شما در جنگلی از افکار سرگردان است، درست مثل جیم
که در پارک سرگردان بود.و این عدم توانایی برای تمرکز کردن را نشان می دھد. اما
زمانی که شما توانایی تسلط بر ذھن و تمرکز را در خود ایجاد کنید. قادر خواھید بود
بدون اینکه به چپ یا راست منحرف شوید، در مسیر مستقیم حرکت کنید و برای
رسیدن به مقصد کوتاه ترین مسیر را بیابید. اگر می خواھید در وقت و انرژی خود صرفه
جویی کنید و کارآمد تر باشید، شما نیاز به یک ذھن متمرکز دارید.
ذھن بی قرار
تشبیه « ذھن میمون » ذھن انسان به دلیل بی قراری و فعالیت بی قفه ای که دارد به
شده است.درست مانند یک میمون که مدام از یک شاخه به دیگر میپرد، ذھن، به طور
مداوم از یک فکر به فکر دیگری میپرد. یک لحظه در حال تفکر بر روی یک چیز است، و
لحظه ای بعد مشغول یک فکر متفاوت است. افکار مانند شاخه ھای یک درخت ھستند،
که ذھن در حال پریدن بر روی آنھاست. ذھن برای یک لحظه کوتاه در یک مکان باقی
می ماند و سپس به جایی دیگر می جھد، درست مانند یک میمون. این فعالیت اغلب
خسته کننده و طاقت فرساست و انرژی را به شدت کاھش می دھد ، به ویژه ھنگامی
که شما کاری را انجام می دھید که نیاز به تمرکز و توجه دارد.
ادامه دارد...
yekirani آفلاین است   پاسخ با نقل قول
پاسخ

کلیدواژه
موضوع, چگونه, یک, کنیم؟, تمرکز, روی


در حال حاضر کاربران زیر مشغول مشاهده این تاپیک می باشند: 1 (0 عضو و 1 میهمان)
 
امکانات
حالات نمایش

قوانین ارسال
نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید
نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
نمی توانید نوشته خود را ویرایش کنید

BB code فعال
Smilies فعال
[IMG] فعال
HTML غیرفعال

Forum Jump

موضوعات مشابه
موضوع نویسنده انجمن پاسخها آخرین نوشته
ماهی - چگونه تازه ترین ماهی را خریداری کنیم؟ Mahshid ریزه کاری های خانه داری 2 2019-08-13 09:57 PM
چگونه کیک چند لایه درست کنیم؟ Narges ایده و تکنیک های تزیین کیک 6 2014-04-13 09:46 AM
چگونه خواسته هایمان را جذب کنیم؟ hasty7 دانلود مطالب مربوط به روانشناسی 1 2014-01-15 09:13 PM
چگونه ران و **** خود را با ورزش کوچک کنیم؟ Belfi ورزش 0 2013-02-24 10:53 AM
چگونه شوهر خود را به انجام کارهای منزل علاقمند کنیم؟ تندیس دانستنی های روانشناسی 0 2012-06-25 01:45 AM


Free PageRank Checker

ساعت: 06:11 AM بوقت GMT +3.5


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright © 2000-2006 Jelsoft Enterprises Ltd.

قدرت این انجمنها در استفاده از برنامه vBulletin می باشد.
حقوق نرم افزار استفاده شده در سایت برای Jelsoft Enterprises Ltd محفوظ است.
استفاده از محتوای سایت تنها با ذکر نام و آدرس سایت مجاز است. در صورت تخلف پیگرد قانونی دارد