تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی
روزمنو، محبوب ترین انجمن آشپزی و شیرینی پزی ایرانی

برگشت   روزمنو، محبوب ترین انجمن آشپزی و شیرینی پزی ایرانی > جستجوی انجمنها

نمایش نتایج 1 تا 25 از 33 مجموع
مدت زمان جستجو: 0.00 ثانیه
جستجو: موضوعات ارسالی: ماهمون
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-30, 06:52 PM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

اونـــــــــی که با ما راه نیومــــــــد

برای دیگـــــــــران ...

دویــــــــد ..
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-30, 06:50 PM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
butterfly پاسخ: عاشقانه

بـاران آمــد ! ...

بـاران " تنـــد " آمــد ...

اَمــا او نیـــآمد ...

حتـے " آرامـ " !
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-30, 06:48 PM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

بگذار که ماهت باشم

حتی

...

در محال !
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-30, 06:46 PM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

بعضــــ ـے وقـتــــ ـها چیزے مے نویســــے فـــقــــ ـط براے یکـــ ـ نفــ ـر،
اما دلـــــــــــت مے گیرد وقتے یادتــــ ــ مے افتــــ ـد
که هرکســـــــــــے ممکن استــــ ـ بخواند
جــــــ ـز آن...
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-30, 06:45 PM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

بعضــــ ـے وقـتــــ ـها چیزے مے نویســــے فـــقــــ ـط براے یکـــ ـ نفــ ـر،
اما دلـــــــــــت مے گیرد وقتے یادتــــ ــ مے افتــــ ـد
که هرکســـــــــــے ممکن استــــ ـ بخواند
جــــــ ـز آن...
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-30, 06:44 PM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

دردم این نیست که


او عاشق نیست


دردم این نیست که


معشوق من از عشق تهی است
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-30, 06:44 PM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

از " تــــو " چه پنهان!

دل تنگ شده ام

دل تنگ ِ یک بار ِ دیگر صدا زدن َت

دل تنگ تر ، برای پاسخ ِ همیشگی َ ت

وقتی که بر می گردی و می گویی
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-30, 06:43 PM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

به هرکس می گویم "تــــــــو"

به خودش میگیرد. . .

اما نمی داند که

هیچ کس برای من

"تـــــــو"
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-30, 06:43 PM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

هیچ کس باور نمی کند

اما

این قایق کاغذی ما را خواهد برد

به کومه ای دور دست

که پلکش را تنها رو به مِه باز می کند
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:10 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

مـَــن ..

طَعـــم شیرین یافتن را

در طَعم تلــخ از دَستــــ ـــ ـ دادن یافتــَـم

و در این میان

سَهم من تنهـــــا یک یادَتـــ ـــ ـ به خیر
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:09 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

گاهے دلمـ از ـهر چه آدمـ است مے گیرد...!


گاهے دلمـ دو کلمه حرف مهربانانه مےخواهد...!
نه به شکل ِ دوستت دارم و یا نه بــ ِ شکل ِ بے تو مے میرمـــ...!


ساده شاید ، مثل دلتنگ نباش... فردا روز...
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:09 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
butterfly پاسخ: عاشقانه

شیــ ــشه نـازکــــ احـ ـساســـ مـــرا دسـتـــ نــزن ...

چنـــد ـشـمـــ میـــ ـشــود از لــکـهــ انـگشتــــ دروغ
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:08 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

سـکـــــــه ی زنـدگـیم

شـیـــــــر نـدارد

امــــــــا

هـمـیـن خـطـی

کـه مـــــــرا بـه تــــــو
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:07 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

گل یـــــــا پوچ ؟؟؟

دستت را بــــــاز نکــــــن " حــــــــسم را تباه نکـــــــــن...

بگـــــــــــذار فقط تصـــور کنم . . . .

کـــــــــــه در دستانت بــــــــرایم . . . . . .

کمی...
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:06 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

تـ ـَنها اشتـباهـ زندگـ ـی مـ ـَن این است


که نمیدانـ ـِستَم همه مسافرَنـ ـد..


یـکــ روز میآیند و یـکــ روز میروَنـ ـد..


تـ ـو هـ ـَم تاَسُـ ـف نَـخور
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:06 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

داد میزَنی...

بـ ِـــزَن...

خودَت خوب میدانـ ــی ،

که مَـ ن ،

هَمیـ ــشه مَحو صدای گیرایَت میشَوَم...
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:05 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

همین که هستی کافیست!!


............. دور از من!

بدون من................

چه فرقی می کند...

گل که می خری خوب است.
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:04 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

دستهـــای تو به ماهو چشمهـــای من به تونمی رسند
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:04 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

چقدرسخت است
..
که ببينی غريبه ها
..
بهتر از
..
"آن يک نفر"
..
احساست را
..
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:03 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

آســمان نيــستم
کــه هــر پـــرنده
سـهمی از مــن
باشد
مــن
آن پــرنده ام
که ســهم آسمانش را
از چــشمان "تــو "
ميخواهد...
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:03 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

نیمــه ی گـُمشــده ام نیستـی
که بـا نیمـه ی دیگــر
به جُستجـویت برخیـزم
تـــو…
تمـام گُمشـده ی منــی!
تمــام گـُمـشــده ی مَــن…!
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:02 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

سر مي اندازم كلاف "خيال بافي ام " را
مي بافم
مي بافم ...
به كوري چشم گره ها نقش تو را خواهم بافت ...
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:01 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

سر مي اندازم كلاف "خيال بافي ام " را
مي بافم
مي بافم ...
به كوري چشم گره ها نقش تو را خواهم بافت ...
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:00 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

نگاهم به تلفن دوخته می شود

امـــــا دریغ از

چند ثانیه ی کوتاه صحبت

فقط

حجم خاک نشسته روی گوشی انتطار مرا ميفهمد
انجمن: شعر و ادبیات - Literature and Poem 2011-11-26, 12:00 AM
پاسخها: 1,573
بازدید: 199,265
نویسنده: ماهمون
پاسخ: عاشقانه

میدانی تنهایی کجایش درد دارد !!؟
.
.
.
انکارش ...
نمایش نتایج 1 تا 25 از 33 مجموع

 
Forum Jump

Free PageRank Checker

ساعت: 10:46 PM بوقت GMT +3.5


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright © 2000-2006 Jelsoft Enterprises Ltd.

قدرت این انجمنها در استفاده از برنامه vBulletin می باشد.
حقوق نرم افزار استفاده شده در سایت برای Jelsoft Enterprises Ltd محفوظ است.
استفاده از محتوای سایت تنها با ذکر نام و آدرس سایت مجاز است. در صورت تخلف پیگرد قانونی دارد